Çoğrafya-TYT

1-İnsan ve Doğa

2-Dünyan’nıın Şekli ve Sonuçları

3-Yer ve Zaman

4-Harita Okuryazarlılığı

5-Atmosfer ve İklim

6-Doğal Sistemler

7-Beşeri Sistemler

8-Mekansal Bir Sentez Türkiye

9-Bölgeler ve Ülkeler

10-Türkiye’nin Yüzey Şekilleri

11-Çevre ve Toplum