AYT Fizik

1-Kuvvet ve Hareket

2-Tork ve Denge

3-Ağırlık Merkezi

4-Basit Makineler

5-Düzgün Çembersel Hareket

6-Basit Harmonik Hareket

7-Elektrik ve Manyetizma

8-Dalga Mekaniği

9-Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite

10-Modern Fizik

11-Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamalari